Certifikace

Mechanismus standardů v systému řízení a v oblasti  kontroly životního prostředí

Společnost Seaborne Plastics si váží svého dobrého jména. V našem oboru jsme byli jednou z prvních společností, která získala certifikaci ISO 9001 a dále se můžeme prokázat také certifikací ISO 14001.

Závazek řízení kvality a kontroly životního prostředí

Seaborne Plastics je společností zabývající se designem, výrobou, kompletací, prodejem a dodávkou vakuově tvářených plastových výrobků a komponent pro různá průmyslová odvětví. Jsme si vědomi toho, že tyto činnosti mohou mít dopad na kvalitu životního prostředí. Proto jsme se zavázali pečovat o svá zařízení zodpovědně a preventivně působit proti znečišťování. Monitorujeme naši spotřebu energií, řádně nakládáme s našimi opady a školíme naše zaměstnance. Snažíme se rovněž instruovat naše dodavatele o obezřetném přístupu k životnímu prostředí.

Seaborne Plastics má zavedený Systém řízení kvality a kontroly životního prostředí (angl. EQMS), certifikace ISO 14001 a ISO 9001. Díky EQMS jsme zavázáni naplnit či překročit požadavky, které jsou definovány zákazníky společně s předpisy, které se vztahují k našemu odvětví.

Dáváme si realistické a jasné cíle k tomu, abychom mohli postupně zdokonalovat naše činnosti, a díky zpětné vazbě ze strany zákazníků jsme schopni posoudit míru efektivity systému EQMS. Svoji politiku v této oblasti komunikujeme směrem k zaměstnancům, klíčovým klientům a k našim dodavatelům. Na požádání je možné se s ní veřejně seznámit zde.

 

Seaborne_Green-Energy-CZ

 

Certificate ISO 14001-2015 CZ

Certificate ISO 14001-2015 EN

Certificate ISO 9001-2015_EN

Certificate ISO 9001-2015_EN-UK

Certificate ISO 9001-2015_CZ

       LRQA