Certifikace

Mechanismus standardů v systému řízení a v oblasti  kontroly životního prostředí

Společnost Seaborne Plastics si váží svého dobrého jména. V našem oboru jsme byli jednou z prvních společností, která získala certifikaci ISO 9001. Můžeme se  také prokázat certifikací ISO 14001.

Závazek řízení kvality a kontroly životního prostředí

Seaborne Plastics je společností zabývající se designem, výrobou, kompletací, prodejem a dodávkou vakuově tvářených plastových výrobků a komponent pro různá průmyslová odvětví. Jsme si vědomi, že tyto činnosti mohou mít dopad na kvalitu životního prostředí. Proto jsme se zavázali pečovat o svá zařízení zodpovědně a preventivně působit proti znečišťování.

Monitorujeme naši spotřebu energií. Řádně nakládáme s našimi opady. Školíme naše zaměstnance.

Snažíme se rovněž instruovat naše dodavatele o obezřetném přístupu k životnímu prostředí.

Máme zavedený Systém řízení kvality a kontroly životního prostředí (angl. EQMS), certifikace ISO 14001 a ISO 9001. Díky EQMS jsme zavázáni naplnit či překročit požadavky, které jsou definovány zákazníky společně s předpisy, které se vztahují k našemu odvětví.

Dáváme si realistické a jasné cíle, abychom mohli postupně zdokonalovat naše činnosti. Na základě zpětné vazbě ze strany zákazníků, jsme schopni posoudit míru efektivity systému EQMS. Svoji politiku v této oblasti komunikujeme směrem k zaměstnancům, klíčovým klientům a k našim dodavatelům.

Na požádání je možné se s ní veřejně seznámit zde.

 

Certificate ISO 9001_14001

 

 

 

 

 

       LRQA