Politika a cíle

Pro zvýšení kvality a konkurenceschopnosti produktů, zajištění spokojenosti zákazníků a zlepšení ochrany životního prostředí stanovila společnost následující politiku a cíle.

  • Vyrábět konkurenceschopné produkty splňující kvalitativní požadavky zákazníků s cílem zajistit jejich maximální spokojenost.
  • Neustále zlepšovat interní procesy vzhledem k měnícím se potřebám zákazníků.
  • Sledovat, hodnotit a snižovat hlavní environmentální aspekty a vlivy vycházející z našich současných a plánovaných činnosti za účelem prevence znečištění.
  • Vytvořit motivační prostředí a odpovídající sociální podmínky pro osobní a profesní rozvoj našich zaměstnanců.
  • Vytvářet vzájemně výhodné a úzké vztahy s dodavateli. S cílem zvýšit dodavatelskou kvalitu a motivovat je k zlepšení jejich přístupu ve vztahu k životnímu prostředí.
  • Být úspěšná, profitující a finančně stabilní společnost.
  • Zajistit neustálé zlepšování Integrovaného systému managementu (IMS).

Tato Integrovaná politika je závazná pro všechny zaměstnance Seaborne Plastics.

Její aktivní prezentování přispívá ke zvyšování povědomí o kvalitě a vlivu společnosti na životní prostředí a zlepšení vnitřních procesů. A tím k šíření dobrého jména společnosti Seaborne Plastics.