Tepelné tváření

Tepelné tváření je ve své základní podobě kombinací použití tepelné energie a dalšího technického postupu k tomu, aby se vytvořil finální tvar výrobku materiálu z plastové desky.

Pro klienty Seaborne Plastics je k dispozici celá řada procesů, každý má své charakteristiky a svá omezení. Pečlivě se snažíme vždy zvolit ten správný technologický postup pro danou operaci.

Vakuové tváření je nejvíce adaptabilní a nejčastěji používaná metoda; nahřátá deska plastového materiálu je ve specifickém prostředí přetvořena v konkrétní tvar podle tvářecího nástroje.

Tlakové tváření, jak napovídá název, je proces, ve kterém je využito tlaku na jednu stranu plastové desky, zatímco na druhou stranu je aplikováno vakuum za účelem dosažení specifického povrchu či vzorku na výsledném tvaru.

Další procesy zahrnují tvarování vyfukováním, kde je technický vzduch vháněn do zahřátého plastového materiálu a tím vzniká přesná výduť či bublina miskovitého tvaru a nakonec metoda tzv. „ohýbání za tepla“, což “ je proces, kdy je na hlavu tvářecího nástroje doslova „natlačena“ předehřátá plastová tabule.

Společnost Seaborne Plastics využívá ověřených principů této technologie po více než 30 let a během této doby jsme zaznamenali nesčetné úspěchy tam, kde ostatní úspěšní nebyli.

Tvářecí nástroje jsou vyrobeny např. ze dřeva, pryskyřice, vláknitého skla či hliníku. Pro jejich zhotovení Seaborne Plastics volí ty nejlepší výrobce v daném oboru. Při volbě tvářecího nástroje doporučujeme hliníkové nástroje s regulací teploty pro kratší výrobní časy. Použitím hliníkového nástroje zajistíme absolutní přesnost a opakovatelnost napříč celou výrobní dávkou.

Společnost Seaborne Plastics investovala nemalé prostředky do nejmodernějšího vybavení tvářecích strojů. Každý z vakuových tvářecích strojů je napojen na zařízení, které během výroby nepřetržitě monitoruje a kontroluje teplotu tvářecího nástroje. Rozsah a specifikace našich tvářecích strojů jsou vysoce ceněny v očích ostatních výrobců našeho odvětví. Dosahujeme tak přesné kontroly našich procesů a vysoké úrovně efektivity výroby.

Náš strojový park je tvořen právě takovou technologií, která odpovídá požadavkům vašich zakázek.