Slovo majitele

Majitel společnosti Martin Bollands má možnost sledovat Seaborne Plastics z hlediska jejího vývoje od skromných začátků až po stadium, kdy dosáhla úrovně korporace Evropského formátu. Ke společnosti uvádí:

 „Všude v našich publikacích a napříč našimi webovými stránkami se budete neustále setkávat s pojmem‚ spolehlivé technologické principy‘.Trvám na tom, že je třeba tento pojem neustále opakovat. Jsem přesvědčen, že díky této filozofii zažívá společnost Seaborne Plastics kontinuální růst.
Pochopitelně, ctíme i další zásady. Systém řízení životního prostředí je patrně v našem odvětví tím nejvyspělejším. Společně se zásadami poskytování servisu zákazníkům a naší politikou trvale udržitelných investic.

Spolu s mnoha našimi zákazníky jsme od roku 1979 mnohokrát procházeli náročnými obdobími. Věřím, že naše neústupnost slevit z našich ideálů nás přenesla z původní dřevěné budovy na Surrey Hills na úroveň společnosti úspěšně fungující napříč celou Evropou.

Naše evropská výrobní pobočka v báječném, českém městě Brně, je důkazem úspěchu. Vzdělaný a profesionální tamní personál podává skvělé výsledky. I díky používání nejlepšího strojního vybavení v našem oboru.

Pobočka je v nejmodernějším technickém stavu s čistými výrobními prostory. Poskytuje dobrou dopravní dostupnost z různých evropských lokací, po stránce železniční i silniční infrastruktury. 

 Velmi si cením každého zaměstnance za jeho přístup. Díky kterému dochází k plné integraci mezi pobočkami ve Velké Británii a České republice.
Pochopitelně, budoucnost s sebou přinese mnoho výzev. Ale s tím i nabídne příležitosti. Otevírají se nové trhy. Technologický vývoj nám přináší možnosti, na které jsme před tím ani nepomýšleli. Evropský kontinent se stává menší vzhledem k dopravní propojenosti a vyspělým komunikačním prostředkům. Díky kterým můžeme navazovat nová obchodní přátelství.

Cením si toho, že mohu pracovat v oboru, který si váží tradic i vítá nové technologie. Rád pracuji s klienty, kteří oceňují a sdílí naši vizi.“