Slovo majitele

Slovo majitele

Majitel společnosti Martin Bollands má možnost sledovat Seaborne Plastics z hlediska jejího vývoje od skromných začátků až po stadium, kdy dosáhla úrovně korporace Evropského formátu. Ke společnosti uvádí:

 „Všude v našich publikacích a napříč našimi webovými stránkami se budete neustále setkávat s pojmem ‚spolehlivé technologické principy‘. Trvám na tom, že je třeba tento pojem neustále opakovat, protože jsem přesvědčen, že díky této filozofii zažívá společnost Seaborne Plastics kontinuální růst.
Pochopitelně, ctíme i další zásady. Systém řízení životního prostředí je patrně v našem odvětví tím nejvyspělejším, společně se zásadami poskytování servisu zákazníkům a naší politikou správných a trvale udržitelných investic, je nám všem ku prospěchu.

Spolu s mnoha našimi zákazníky jsme od roku 1979 mnohokrát procházeli různými náročnými obdobími, ale věřím, že naše neústupnost slevit z našich ideálů, to nás všechny přeneslo z původní dřevěné budovy na Surrey Hills na úroveň společnosti úspěšně fungující napříč celou Evropou.

Naše evropská výrobní pobočka v báječném, českém městě Brně, je důkazem úspěchu. Vzdělaný a profesionální tamní personál podává skvělé výsledky také díky používání nejlepšího strojního vybavení v našem oboru.

Pobočka je v nejmodernějším technickém stavu s čistými výrobními prostory a poskytuje dobrou dopravní dostupnost z různých evropských lokací, jak po stránce železniční, tak silniční infrastruktury. Díky tomuto výrobnímu závodu se naše společnost vymezuje od ostatních společností zabývajících se podobnou technologií.

 Velmi si cením každého zaměstnance za jeho přístup, díky kterému dochází k plné integraci mezi pobočkami ve Velké Británii a České republice.
Pochopitelně, budoucnost s sebou přinese mnoho výzev, ale s tím i nabídne příležitosti, otevírají se nové trhy a technologický vývoj nám přináší takové možnosti, na které jsme před tím ani nepomýšleli. Evropský kontinent se stává menší vzhledem k dopravní propojenosti a vyspělým komunikačním prostředkům, díky kterým můžeme navazovat nová obchodní přátelství.

Cením si toho, že mohu pracovat v oboru, který si váží tradic, ale zároveň vítá nové technologie a rád pracuji s klienty, kteří oceňují a sdílí naši vizi.“